Urkintalakia vastustavan mainoksen kimppaoston osallistujarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tero Tilus, Jyväskylä

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Tero Tilus, Jyväskylä
050 3635 235
rekisterinpitaja@urkintalaki.fi

3. Rekisterin nimi

Lex Nokia -vastamainoksen kimppaoston osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Lex Nokia -vastamainoksen kimppaoston koordinointi ja kustannusten jakaminen oikeudenmukaisesti osallistujien kesken. Tiedot hävitetään heti kun niitä ei enää em. tarkoitusta varten tarvita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmä koostuu tietonsa vapaaehtoisesti luovuttaneista henkilöistä. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksuosuuden ala- ja yläraja sekä vapaamuotoiset terveiset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat rekisteröityjen itsestään oma-aloitteisesti antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu ATK:lle, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle.