Nämä lomakkeet on säilytetty dokumentointimielessä. Ne eivät toimi.

Masinointilomake

Masinaattori käyttää masinoijan yksilöintiin sähköpostiosoitetta. Jos tiedoissasi on virheitä tai puutteita, anna uudet tiedot. Uudet tiedot korvaavat entiset. Masinaattorissa on tallennettuna ainoastaan viimeksi vahvistetut tiedot. Tietojen käsittely kuvataan rekisteriselosteessa.

Sitoudut osallistumaan mainoksen ostoon ilmoittamallasi minimiosuudella. Valmistaudu maksamaan osuutesi 4.2.2009 mennessä. Jos laitat maksimiosuuteen minimiä suuremman summan, sitoudut jakamaan mainosajan kustannukset minimiosuuksien summan ylittävältä osalta muiden suuremman maksimiosuuden luvanneiden kanssa.

Masinoijan tiedot
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Masinointitiedot
Sitova minimiosuus (€)
Maksimiosuus (€)
Terveisiä (saatetaan julkaista)

Tietojen tarkistus

Masinaattori käyttää masinoijan yksilöintiin sähköpostiosoitetta. Saat tallennetut tiedot sähköpostitse antamalla osoitteesi. Masinaattori lähettää annettuun osoitteeseen ne tiedot, jotka kyseistä osoitetta käyttäen on vahvistettu.

Tarkistuslomake
Sähköpostiosoite